Kontakt Homepage

Accellos
Integrace WMS do ERP

objednat

Integrace systému řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge do ERP

Ačkoliv Systém řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge dokáže pracovat autonomně, plné využití výhod řízeného skladu je možné dosáhnout napojením na nadřízený ERP systém (Enterprise Resource Planning System) zákazníka. Datovým rozhraním mezi ERP systémem aK.Motion Warehouse Edge se automaticky přenáší všechny údaje potřebné ke korektní práci WMS. Jedná se zejména o kmenová data (zboží, obchodní partneři, plány rozvozu atd.) a objednávky (nákupní, prodejní, výrobní). Tím je zaručeno, že data v Systému řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge budou vždy aktuální a budou v reálném čase odpovídat stavu v ERP systému. Např. jakmile v ERP systému založí operátor kmenovou kartu pro nové zboží, tato je automaticky ihned přenesena i do WMS, kde je uživatelům k dispozici. Totéž platí i o objednávkách a případných dalších dokladech. Přenos dat mez ERP systémem a WMS je obousměrný, což je markantní hlavně při zpracování objednávek. Objednávka založená v ERP systému je nejprve přenesena do K.Motion Warehouse Edge , kde je poté skladníkem zpracována (přijata či vychystána, podle druhu objednávky). Informace o takto přijaté či vychystané objednávce je pak automaticky přenesena zpět do ERP systému, který na základě těchto dat může automaticky provádět následné akce – např. automatické vytvoření příjemky, výdejky, dodacího listu, faktury atd. Tím lze ušetřit práci a čas administrativních pracovníků zodpovědných za nákup či prodej zboží, kteří z WMS přímo ani nemusí pracovat.

Systém řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge disponuje již připraveným datovým rozhraním pro celou řadu ERP (informačních) systémů od zahraničních i tuzemských dodavatelů, mezi něž patří např. Microsoft Dynamics NAV (dříve MS Navision), Microsoft Dynamics AX (dříve MS Axapta), SAP Business One, Unipack, Mapics, Orfert, Helios Green atd.

V případě neexistence datového rozhraní na ERP systém WMS disponuje celou řadou možností a nástrojů pro zabezpečení požadované datové komunikace. Datové rozhraní může být postaveno buď na osvědčeném přenosu textových souborů mezi systémy, na přenosu dat prostřednictvím vyhrazených tabulek v databázi WMS či v libovolné externí databázi, případně na moderním způsobu přenosu dat prostřednictvím XML a SOAP technologií a webových služeb.

V případě implementace Systému řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge do prostředí s ERP systémem, kde není k dispozici standardní datové rozhraní, nabízí KODYS v rámci implementačních služeb vývoj tohoto datového rozhraní.