Kontakt Homepage

Accellos
Integrace WMS do ERP

objednat

banner4

Integrace systému řízeného skladu Accellos WMS do ERP

Ačkoliv Systém řízeného skladu Accellos WMS (Warehouse Management System) dokáže pracovat autonomně, plné využití výhod řízeného skladu je možné dosáhnout napojením na nadřízený ERP systém (Enterprise Resource Planning System) zákazníka. Datovým rozhraním mezi ERP systémem a Accellos WMS se automaticky přenáší všechny údaje potřebné ke korektní práci Accellos WMS. Jedná se zejména o kmenová data (zboží, obchodní partneři, plány rozvozu atd.) a objednávky (nákupní, prodejní, výrobní). Tím je zaručeno, že data v Systému řízeného skladu Accellos WMS budou vždy aktuální a budou v reálném čase odpovídat stavu v ERP systému. Např. jakmile v ERP systému založí operátor kmenovou kartu pro nové zboží, tato je automaticky ihned přenesena i do Accellos WMS, kde je uživatelům k dispozici. Totéž platí i o objednávkách a případných dalších dokladech. Přenos dat mez ERP systémem a WMS Accellos je obousměrný, což je markantní hlavně při zpracování objednávek. Objednávka založená v ERP systému je nejprve přenesena do Accellos WMS, kde je poté skladníkem zpracována (přijata či vychystána, podle druhu objednávky). Informace o takto přijaté či vychystané objednávce je pak automaticky přenesena zpět do ERP systému, který na základě těchto dat může automaticky provádět následné akce – např. automatické vytvoření příjemky, výdejky, dodacího listu, faktury atd. Tím lze ušetřit práci a čas administrativních pracovníků zodpovědných za nákup či prodej zboží, kteří z WMS přímo ani nemusí pracovat.

Systém řízeného skladu Accellos WMS disponuje již připraveným datovým rozhraním pro celou řadu ERP (informačních) systémů od zahraničních i tuzemských dodavatelů, mezi něž patří např. Microsoft Dynamics NAV (dříve MS Navision), Microsoft Dynamics AX (dříve MS Axapta), SAP Business One, Unipack, Mapics, Orfert, Helios Green (dříve Noris) atd.

V případě neexistence datového rozhraní na ERP systém Accellos WMS disponuje celou řadou možností a nástrojů pro zabezpečení požadované datové komunikace. Datové rozhraní může být postaveno buď na osvědčeném přenosu textových souborů mezi systémy, na přenosu dat prostřednictvím vyhrazených tabulek v databázi Accellos WMS či v libovolné externí databázi, případně na moderním způsobu přenosu dat prostřednictvím XML a SOAP technologií a webových služeb.

V případě implementace Systému řízeného skladu Accellos WMS do prostředí s ERP systémem, kde není k dispozici standardní datové rozhraní, nabízí KODYS v rámci implementačních služeb vývoj tohoto datového rozhraní.