Kontakt Homepage

Accellos
ReferenceAsko a.s.

objednat

Asko a.s.


 SKUTEČNĚ ŘÍZENÝ SKLAD V ASKO A.S.


„Díky Accellosu máme skutečně detailní přehled o skladu,“ říká Ing. Kamila Pichrtová, ředitelka IT a logistiky ASKO a.s. „můžeme si snadno kdykoli dohledat veškeré myslitelné údaje o stavu a toku zboží. Umožňuje nám to rychleji reagovat na požadavky zákazníků.“

Asko_sklad

Zákazník: ASKO a.s.

Obor: skladování a distribuce dřevařských materiálů

Dodavatel: KODYS, spol. s r.o.

Řešení: implementace systému řízeného skladu Accellos WMS a zabezpečení integrace do systému Helios Green, wireless switche WS5100, přenosné terminály MC9060-G, termotransferové tiskárny Zebra Z4M a Z6M

Technologie: integrované řízení skladování, bezdrátový přenos dat, ruční snímání čárových kódů, tisk paletových a produktových etiket

Přínosy:

  • snížení chybovosti
  • zvýšení efektivity skladovacího procesu
  • zvýšení přehledu o skladu
  • dosledovatelnost všech skladových procesů

Zákazník:

ASKO a.s. funguje na trhu již od roku 1991 a je jednou z předních firem v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Orientuje jak na české, tak i na zahraniční zákazníky. V současné době zastává vedoucí postavení mezi distributory dřevařských materiálů v ČR. Firma dosahuje obratu přes 1 mld. Kč a zaměstnává přes 100 pracovníků. Mezi největší zákazníky patří většina „hobby marketů“, např. Hornbach, OBI a Baumarkt. ASKO dále dodává dřevo velkému množství stavebních firem a živnostníků. Firma sídlí v Praze 10 Uhříněvsi. Zde se také nachází hlavní skladovací areál o rozloze přes 17 000 m2, v němž byl řízený sklad Accellos WMS společností KODYS implementován.


Požadavek: vyřešit důsledky zvýšení objemů zboží ve skladu pomocí informačních systémů

Vzhledem k neustále rostoucí tendenci objemů zboží, které ASKO skladuje a distribuuje, bylo nutné zefektivnit systém skladové evidence a zavést automatické řízení procesu zaskladnění, vychystání a expedice. Stav, který nastával při velkém objemu zboží procházejícím skladem, znemožňoval i zkušeným skladníkům pamatovat si místa uskladnění jednotlivého zboží. Hlavními cíli tedy bylo zvýšení efektivity, snížení chybovosti, zvýšení přesnosti a zavedení dosledovatelnosti.


Řešení: implementace systému řízeného skladu Accellos WMS

KODYS byl schopen nabídnout nejen dodávku zařízení, nýbrž komplexní službu, která zahrnovala i požadavek na vývoj software, datové propojení na stávající ERP (Helios Green) a následnou podporu a servis.

Řešení KODYSu tedy spočívalo v implementaci systému řízeného skladu Accellos WMS, implementaci přepínaných bezdrátový sítí, nasazení mobilních terminálů MC9060-G s WiFi komunikací a termotransferových tiskáren čárového kódu Zebra Z4M a Z6M.

Jak systém funguje v praxi

Příjem

V okamžiku, kdy do skladového areálu ASKO přijede dopravce se zbožím, veškeré technologie jsou plně využity. Přenosné terminály s rozhraním systému Accellos WMS provází skladníky v průběhu manipulace se zbožím.

Při vykládce skladníci vytisknou z přenosného terminálu etikety pro označení zboží. Systém rozlišuje, jakými etiketami mají být produkty označeny podle příjmového dokladu z ERP systému. Po aplikaci etiket skladník postupně identifikuje pomocí mobilního terminálu zboží a jeho počet a následně je zaskladňuje. Pracovník dále identifikuje úložná místa (lokace), kam zboží ukládá. Accellos WMS také umožňuje na vyžádání doporučit požadované místo uskladnění zboží a přispět tak k zachování pořádku a efektivního využití skladu. Informace o průběhu příjmu a zaskladňování jsou manažerům skladu dostupné v reálném čase, a to z intuitivního rozhraní systému z webového prohlížeče. Stejně tomu je i ve všech dalších fázích procesu.


Zboží na skladě

V průběhu „života“ zboží ve skladu je skladníkům i manažerům k dispozici celá škála dalších funkcí pro zefektivnění práce, např. informace o zjištění obsahu úložného místa, nebo aktivní funkce – např. průběžná inventura nebo přeskladnění.


Vychystávání

Nejprve pracovníci označí prodejní objednávku v ERP systému. Na jejím základě je požadavek k výdeji zboží zpracován a přenesen do Accellos WMS přes datové rozhraní. Jakmile provozní oddělení zařadí tento doklad do procesu přípravy k expedici, skladník jej pomocí přenosného terminálu identifikuje a rezervuje skladové zásoby k vychystání. Následně je přenosným terminálem navigován optimalizovanou cestou skladem pro všechno zboží, které má být pro danou prodejní objednávku vydáno. Systém průběžně automaticky tiskne etikety k označení expedičních obalů.

Expedice

Poslední fází logistického procesu řízeného systémem Accellos WMS je expedice. Při nakládce zboží skladový manipulant pomocí terminálu snímá čárové kódy z etiket na expedičních obalech. Accellos WMS je pak dále využíván pro zpětnou dosledovatelnost toku materiálu pomocí dispečerského rozhraní. Tato funkce hraje důležitou roli nejen pro statistiky toku a stavu zboží, ale i pro dohledání okolností případné reklamace.

Přínosy: zefektivnění procesu, snížení chybovosti

Po ustálení provozu po dokončení implementace vedoucí pracovníci skladu společnosti ASKO vyhodnotili, že dramaticky poklesl objem reklamací z důvodu chybných dodávek (záměn) nebo nedodávek zboží. Zároveň se snížil čas nutný pro vychystání zboží prodejní objednávky – skladník přesně ví, kde má zboží hledat, systém ho prostřednictvím přenosného terminálu naviguje na konkrétní úložné místo.