Kontakt Homepage

Accellos
Skladové procesy ve WMSHlasové vychystání

objednat

Hlasové vychystání v systému řízeného skladu HighJump Edge

Vychystávání řízené hlasem (pick by voice) představuje moderní a progresivní alternativu „klasického“ vychystání řízeného prostřednictvím mobilních terminálů se snímačem, klávesnicí a displejem. Pracovník skladu je přitom vybaven speciálním terminálem umístěným na opasku, ke kterému jsou pomocí kabelu nebo bezdrátové technologie BlueTooth připojena sluchátka s mikrofonem (tzv. headset). Skladník pak dostává pokyny ohledně pohybu ve skladu přirozenou formou, kterou je hlas. Zjednodušeně řečeno, systém pracovníkovi „řekne“, na jakou skladovou lokaci má jít a jaký produkt a v jakém množství má vychystat. Pracovník prováděné úkony potvrzuje rovněž hlasem, který je terminálem rozpoznán a dále zpracován. Každý pracovník má namluvený svůj hlasový profil, čímž jsou řešeny rozdíly ve výslovnosti a tím je zabezpečena kvalitní analýza hlasu pracovníka.

Warehouse Managament System HighJump Edge  disponuje modulem pro hlasové vychystávání, který umožňuje jakoukoli prodejní objednávku vychystat nejenom „klasickým“ způsobem, ale rovněž pomocí hlasu. Oba způsoby vychystání mohou být přitom libovolně kombinovány, nebo lze naopak předem určit, které objednávky bude možné vychystat klasicky a které pomocí hlasu. Pro hlasové vychystání je použita technologie společnosti Vocollect (partner firmy Kodys), buď na specializovaných hlasových terminálech Vocollect, případně na terminálech Motorola.

Výhody hlasového vychystání jsou zřejmé. Pracovník skladu má především neustále volné obě ruce (nemusí držet „klasický“ mobilní terminál a neustále ho odkládat), nemusí přenášet svoji pozornost mezi potvrzením operace na mobilním terminálu a vlastní manipulací se zbožím a instrukce k práci dostává přirozenou formou. Velmi důležité je také zkrácení nutné doby zácviku nových pracovníků. U klasických mobilních terminálů se doba nutného zácviku pohybuje v řádu dní, u hlasových terminálů je tato doba v řádu hodin, což může být výhoda např. při najímání sezónních pracovníků a brigádníků.

Hlasové vychystávání je výborným prostředkem hlavně v mrazírenském a chladírenském průmyslu, kde pracovníci často pracují v rukavicích, což jim ztěžuje manipulaci s klasickými mobilními terminály. Dále je velmi vhodné všude tam, kde se vychystávají drobné položky ve spotřebitelských baleních ručně bez manipulační techniky (potraviny, drogerie, farmacie atd.). Na druhou stranu hlasové vychystávání není příliš vhodné tam, kde se manipuluje s celými paletami a je zapotřebí „těžší“ manipulační techniky.