Kontakt Homepage

Accellos

objednat

Principy Systému řízeného skladu HighJump Edge

Pro koho je Systém řízeného skladu HighJump Edge určen?

Warehouse Management System HighJump Edge je díky své flexibilitě možné nasadit již ve skladu o ploše 500 m2 a dvou pracovnících, ale i v areálu o ploše 50 000 m2 a desítkách současně pracujících skladníků a operátorů.

S ohledem na procesy používané v Systému řízeného skladu HighJump Edge lze s úspěchem systém nasadit jak v obchodních organizacích (nákup, skladování, expedice), tak ve výrobních (nákup materiálů, výroba, skladování hotových výrobků, expedice).

Hlavní pilíře systému

Funkčnost Systému řízeného skladu HighJump Edge je založena na několika hlavních pilířích:

 • evidence příjmových dokladů
 • evidence výdajových dokladů
 • evidence úložných míst ve skladu (tzv. mapa skladu) a jejich obsahu
 • evidence balení, obalů a paketů
 • evidence expedice
 • evidence partnerů (dodavatelé a odběratelé)
 • rozhraní pro komunikaci s dalšími systémy

Tyto prvky tvoří kostru systému a od logiky tohoto uspořádání jsou odvozeny samotné skladové procesy v HighJump Edge.


Architektura systému řízeného skladu HighJump Edge

Achitektura systému je třívrstvá. Sestává tedy z následujících částí:

 • Backend, DB server - databázový server vyžaduje Microsoft SQL Server
 • Middleware, aplikační server - sestává z několika základních Windows služeb a serveru pro telnetové rozhraní přenosných terminálů
 • Frontend, webové rozhraní a tenký klient telnet - webové rozhraní je provozováno na IIS 5 a vyšší, pro správnou funkčnost webových služeb vyžaduje .net framework 1.1; textové rozhraní systému pro přenosné terminály využívá protokolu telnet a funguje tak s libovolným zařízením tento protokol podporujícím.

Výhody této architektury jsou zejména:

 • centralizovaná správa - není třeba instalovat klientské aplikace
 • škálovatelnost a bezpečnost - oddělitelný databázový server a aplikační server, možnost využít pokročilých technologií škálování výkonu a zvýšení bezpečnosti (např. clustering)
 • nenáročnost na koncovou technologii - tenký klient - web, telnet

Rozhraní systému řízeného skladu HighJump Edge

K systému je možné přistupovat několika způsoby. Těmi jsou:

 • webové rozhraní (web dispečer) - umožňuje zobrazení informací zejména pro dispečery a vedoucí pracovníky
 • telnet klient - textové rozhraní pro provádění skladových operací - využívají skladníci; k přístupu se používá přenosný terminál s
 • web workstation - webové rozhraní s funkcionalitou shodnou s telnet klientem, využívá se zejména na vozíkových terminálech