Kontakt Homepage

Accellos

objednat

Tisk etiket v systému řízeného skladu HighJump Edge

Tisk etiket je jedním z velmi důležitých prvků řízeného skladu HighJump Edge . Bez řádně označeného zboží je nelze s jistotou identifikovat, a tedy nakládání s neoznačeným zbožím nese riziko chybovosti. Proto WMS umožňuje tisk různých druhů etiket pro označování zboží.

Všechny etikety, které HighJump Edge tiskne, jsou plně uživatelsky upravitelné - je možné upravovat jak rozvržení, tak obsah (množství informací, uživatelská pole...), tak grafickou podobu (přidat logo apod.).

 

Produktová etiketa

označení jednotlivých kusů zboží, zpravidla na příjmu nebo při doznačování v průběhu inventury apod.

clanky/etikety/_produktova1

Paletová etiketa

označování celých palet (homogenní i heterogenní); obsahuje i SSCC kód pro jednoznačnou identifikaci

clanky/etikety/_paletova2

Vychystávací list

pomocný seznam produktů pro vychystání (tiskne se volitelně po alokaci prodejní objednávky)

clanky/etikety/_vychystavaci2

Požadavek na doplnění

tiskne se automaticky v případě, že nastane důvod pro doplnění zboží (dosažen minimální limit na úložném místě, není zásoba pro alokaci atd.)

Expediční etiketa

tiskne se při založení paketu, do kterého je vychystáváno - páruje se s balicím listem

clanky/etikety/_paketova3

Balicí list

tiskne se po uzavření paketu, do kterého je vychystáváno - páruje se s expediční etiketou

clanky/etikety/_balici3