Kontakt Homepage

Accellos
Skladové procesy ve WMSSestavení sady

objednat

Sestavení sady v systému řízeného skladu HighJump Edge

 

Příjem Zaskladnění Alokace Doplnění Realokace Sestavení sady Přeskladnění Vychystání Balení Expedice Inventarizace

 

Systém řízeného skladu HighJump Edge plně podporuje práci sadami (tzv. kity). Sadu si lze představit jako soubor několika různých produktů, které k sobě logicky patří a je s nimi v rámci skladu a skladových procesů nakládáno jako s celkem (tedy jedním produktem). Zároveň je ale možné na sadu pohlížet jako na několik samostatných dílčích produktů, jejichž skladová zásoba je vedena samostatně.

Systém řízeného skladu HighJump Edge podporuje dva základní skladové procesy týkající se sad: sestavení sady z dílčích komponent (výroba sady) a uskladnění takto vzniklé sady zpět do skladu, a zpracování požadavku na vychystání sady ze skladu zákazníkovi. 

Podkladem pro sestavení sady je tzv. kusovník a dále pracovní (výrobní) objednávka. Oba tyto doklady se většinou automaticky přenášejí z ERP systému. Kusovník definuje, z jakých komponent je sada složena, pracovní objednávka pak udává požadavek na sestavení určitého množství daných sad. Při zpracování výrobní objednávky ve WMS je nejprve zapotřebí komponenty potřebné k sestavení sady vychystat ze skladu a dopravit je na pracoviště (je definována jako zvláštní úložné místo). Tento proces funguje de facto obdobně jako vychystání běžné prodejní objednávky. Na pracovišti pak pracovník potvrzuje ukončení výroby daného množství sad prostřednictvím mobilního terminálu. Tím dojde k odepsání spotřebovaných komponent ze skladové zásoby a naopak k zaskladnění vyrobených sad, se kterými pak lze dále zacházet jako se samostatným produktem.

Při zpracování požadavku na vychystání a expedici sady (jako součást běžné prodejní objednávky) pak HighJump Edge může přistupovat k sadě jako k běžnému produktu (v takovém případě ale musí být výše popsaným způsobem nejprve vyrobena a zaskladněna), případně automaticky při procesu downloadu prodejní objednávky provést rozpad sady na dílčí komponenty podle kusovníku. V prvním případě pak pracovník vychystává sadu jako jiný běžný produkt, ve druhém případě pak musí samostatně vychystat všechny komponenty sady v požadovaných množstvích.

Hlavní vlastnosti:

  • práce s kusovníky
  • evidence výroby sady z dílčích komponent
  • zaskladnění a vychystání vyrobené sady

 

< Předchozí krok | Následující krok >