Kontakt Homepage

Accellos
Skladové procesy ve WMSVstup objednávky a alokace

objednat

Vstup objednávky a alokace v systému řízeného skladu HighJump Edge

 

Příjem Zaskladnění Alokace Doplnění Realokace Sestavení sady Přeskladnění Vychystání Balení Expedice Inventarizace

 

Prodejní objednávka je do Systému řízeného skladu HighJump Edge obvykle přenesena pomocí datového rozhraní z ERP systému. Po přenosu objednávky do HighJump Edge WMS je třeba ji tzv. alokovat: proces alokace objednávky je operace, která ze skladové zásoby rezervuje zboží pro vychystání na základě zákaznické nebo pracovní objednávky typicky přenesené datovým rozhraním z ERP systému. Proces alokace může být automatický nebo nebo ruční. V případě, že rezervace zboží z různých důvodů není možná, vždy je několik způsobů, jak takové situace řešit. Jedním z nich je například automatické tzv. krácení množství na objednávce, nebo automatické generování tzv. požadavků na doplnění, nebo částečná alokace a generování zpětné objednávky a další.

Prodejní objednávka v Systému řízeného skladu HighJump Edge může nabývat následujících stavů:

 • není alokováno - stav bezprostředně po transportu z ERP systému, objednávka čeká na alokaci (ručně nebo automaticky)
 • připraveno do vlny - alokace proběhla v plném rozsahu
 • zařazeno do vlny - alokace proběhla a objednávka je připravena k vychystání (může být sloučena do vlnového vychystání s více dalšími objednávkami)
 • čeká na zboží - zboží na objednávce není skladem
 • čeká na formát zboží - zboží na objednávce není skladem v požadovaném balení nebo je na skladu, ze kterého není povolena alokace
 • čeká na doplnění - zboží na objednávce se nenachází na vychystávacích lokacích
 • probíhá vychystávání - na objednávce pracuje skladník a vychystává její položky
 • připraveno k expedici - vychystání je dokončeno
 • probíhá expedice - na objednávce pracuje skladník a expeduje vytvořená expediční balení
 • zpracováno - objednávka čeká na transport dat do ERP systému

 

Hlavní vlastnosti:

 • vstup prodejní nebo pracovní objednávky pomocí datového rozhraní z ERP systému
 • automatická nebo ruční alokace (rezervace) zboží ze skladových zásob
 • mnoho variant řešení situace, kdy není možno zboží rezervovat (zkrácení množství, generování požadavku na doplnění, částečné uspokojení a generování zpětné objednávky atd.)
 • široké možnosti zákaznické konfigurace procesu alokace prostřednictvím nastavitelných parametrů
 • možnost zákaznických úprav (uživatelské změny) algoritmu pro alokaci

< Předchozí krok | Následující krok >