Kontakt Homepage

Accellos
ReferenceHorizont

objednat

Horizont, spol. s r.o.

Kvalitnější řešení inventarizace skladových zásob v Horizont s.r.o.

O Společnosti Horizontclanky/horizont

Horizont se specializuje na koncepci, plánování a realizaci projektů výstavních expozic a interiérového designu. Další náplní firmy je obchodní činnost v oblasti osvětlení a realizace světelných projektů. K dnešnímu dni zastupuje Horizont v České republice šest významných výrobců osvětlení, kteří patří ke špičce v designu i kvalitě zpracování. Společnost byla založena v roce 1991 a provádí komplexní zakázky, od stanovení koncepce až po předání hotového díla zákazníkovi. Její dlouholeté zkušenosti a logistické vybavení umožňují zajištění i velmi náročných zakázek po celém světě. Firma realizuje projekty v Asii, Austrálii, Africe a většině evropských zemí. Horizont klade důraz především na individuální přístup ke svým klientům a vysokou kvalitu provedení všech zakázek. Firma s ročním obratem 300 milionů korun zaměstnává zhruba 80 lidí.

Přínosy

  • Pořádání více výstav v jednom čase
  • Souběh expedic a příjmů
  • Lepší finanční přehled
  • Další růst firmy

Se systémem Accellos WMS běžícím ve spolupráci se  SAP Business One a mobilními terminály Motorola zvládneme měsíčně bez problémů zrealizovat mnohem větší výstavní plochy. Naše zboží je navíc kategorizováno, víme v jakém je stavu, víme i kde se nachází,“ říká Norbert Seiter, CEO společnosti Horizont.

Společnost Horizont od počátku věděla, co od implementace nového systému a používání nových technologií očekává. A dle jejích slov vývoj zatím plně odpovídá jejím představám. Zavádění probíhalo dle klasické šablony: vznikl projektový tým, systém si prošel testovací a ladící fází, a od července 2007 je v plném provozu. Zúčastněné firmy – KODYS, SAP ani Horizont neměly s takovýmto druhem implementace žádné předchozí zkušenosti. Proto se zkoušelo a naráželo na různé obtíže, způsobené především specifickým druhem činnosti společnosti Horizont (jeden artikl může být zabalen ve více krabicích, zboží se neprodává, jen převáží, aktivity firmy jsou díky nestálému časovému schématu náročné na koordinaci apod.). Vše bylo nutné řešit operativně.

Implementace byla úspěšná. Výhody jsou nesporné: rychlost, efektivnější provoz, škálovatelnost řešení, neustálý přehled o zboží či snížení chybovosti praktickým vyloučením selhání lidského faktoru.
„Užitím WMS Accellos v kombinaci se SAP Business One jsme získali přehled nad veškerými logistickými procesy a tokem materiálu. V současnosti můžeme tyto procesy efektivně analyzovat a následně optimalizovat. Veškerý pohyb je transparentní a pod kontrolou“, zakončuje Květoslav Hanel, Logistics Manager firmy Horizont.

Řešení

V průběhu procesní analýzy management Horizontu zjistil, že potřebují něco víc než nabízí technologie SAP Business One. Pro řízení skladu a evidenci toku materiálu požadovali vyšší WMS - (Warehouse Management System) systém pro inventarizaci a správu skladových zásob.
„Při výběru dodavatele WMS jsme kontaktovali společnost KODYS, která nám nabídla kompletní implementaci systému i servis. Společnost KODYS na nás udělala od prvního kontaktu profesionální dojem, včetně zajímavé cenové relace. Chtěli jsme najít vhodného dodavatele technologií a softwaru i seriozního a kvalitního partnera, který nám je bude dodávat, a zároveň nám poskytne potřebné know-how. KODYS nabídl obojí,“ ujasňuje výběr partnera Roman Šilha, IT manager firmy Horizont. Na podzim roku 2006 začala implementace systému WMS Accellos, který KODYS doporučil i  z důvodu jasného provázání se systémem SAP, jenž Horizont využíval už dříve. Současně šlo o jakýsi průlom, neboť se jednalo o vůbec první instalaci Accelosu se SAPem v kontinentální Evropě.

Společnost Horizont pracuje na systému Accellos v kombinaci se SAPem od počátku ledna 2007. Do plného provozu byl přitom celý systém spuštěn teprve nedávno, a to v červenci letošního roku. Systém eviduje pohyb zboží nejen ve skladu, ale i na jednotlivých výstavních expozicích, které společnost Horizont realizuje po celém světě. Jednotliví projektoví manažeři společnosti tak mají v reálném čase přehled o disponibilitě zásob, pohybu zásob mezi hlavním skladem, výstavními expozicemi apod. Systém dále eviduje stupeň kvality (opotřebení) zboží, zboží v opravě či zboží určené k likvidaci. Do systému přitom může přistupovat každý zaměstnanec, který disponuje správným jménem a heslem. K dalšímu usnadnění práce systém využívá SAP Add-on modul Exhibition Shipment, který pomáhá například s přípravami na logistiku či sledováním naplnění nákladních vozů.

Sledování zboží by ovšem nebylo možné bez dalších technologií, kterými jsou přepínané bezdrátové RF sítě a mobilní terminály společnosti Motorola (dříve Symbol Technologies) s bezdrátovou komunikací. Každý skladový kus tak byl opatřen vlastním čárovým kódem a je inventarizován pomocí mobilních terminálů Motorola. S implementací těchto mobilních terminálů s bezdrátovou komunikací získali zaměstnanci skladu přehled o přesné lokaci zboží ve skladu. Nyní skladníci přesně vědí, jaký kus, kde a v jakém množství se nachází, a znají i pohyby jednotlivých kusů zboží během dne. Systém v současné době efektivně řídí vychystávání zboží a jeho trasování. V budoucnu by Horizont kupříkladu rád rozšířil mobilní terminály, které nyní fungují jen v rámci „interních skladů“, tedy například v Litoměřicích, také na exhibiční místa a zachovával si tak ještě detailnější přehled o zboží.