Kontakt Homepage

Accellos
K.Motion EdgeModuly WMS

objednat

Moduly systému řízeného skladu K.Motion Warehouse Edge

Warehouse Management K.Motion Warehouse Edge je modulární systém, který je možné rozšiřovat společně s růstem společnosti a s tím souvisejícím zvyšováním náročnosti a složitosti skladových procesů. Systém řízeného skladu má tři základní varianty. Každá z těchto variant obsahuje základní sadu modulů, které je možné v případě verzí Manage a Fulfill dále rozšiřovat.

Skladbu funkcí obsažených v jednotlivch variantách a volitelných modulů shrnuje následující diagram.

accellos_moduly