Kontakt Homepage

Accellos
HighJump EdgeModuly WMS

objednat

Moduly systému řízeného skladu HighJump Edge

Warehouse Management System HighJump Edge  je modulární systém, který je možné rozšiřovat společně s růstem společnosti a s tím souvisejícím zvyšováním náročnosti a složitosti skladových procesů. Systém řízeného skladu má tři základní varianty. Každá z těchto variant obsahuje základní sadu modulů, které je možné v případě verzí Manage a Fulfill dále rozšiřovat.

Skladbu funkcí obsažených v jednotlivch variantách a volitelných modulů shrnuje následující diagram.

accellos_moduly