Kontakt Homepage

Accellos
K.Motion EdgePrincip WMS

objednat

Princip řízeného skladu

WMS je zkratka pro Warehouse Management System, tedy systém řízeného skladu. Všechny takové systémy jsou založeny na stejných základních principech a pilířích:

Softwarový systém, který představuje základní logiku a integruje následující funkcionalitu:

 • definice a evidence úložných míst ve skladu, tzv. mapa skladu
 • pokrytí většiny standartních skladových procesů (příjem, zaskladnění, vychystání, expedice, inventury atd.)
 • online dostupnost informací o celém skladu - stavy skladu na jednotlivých úložných místech, informaci o stavu libovolného zboží atd.

Podpůrné hardwarové prostředky:

 • bezdrátová síť (běžně WiFi v pásmu 2.4GHz nebo 5GHz)
 • přenosné (ruční) a vozíkové terminály
 • terminály pro hlasové vychystání
 • tiskárny etiket a čárových kódů - mobilní a/nebo stacionární

Tyto prostředky dohromady tvoří komplexní systém řízeného skladu.

 

Procesy v systému řízeného skladu

Sklad, který je řízen systémem WMS, kopíruje většinu tradičních skladových procesů a přidává další fukcionalitu. Hlavní skladové procesy za podpory systému řízeného skladu můžeme shrnout do následujících bodů:

Objednání, příjem a zaskladnění zboží

 • nákupní oddělení společnosti objedná zboží a vloží do ERP systému nákupní objednávku
 • WMS systém tuto objednávku pomocí datového rozhraní načte a připraví ke zpracování
 • jakmile je objednané zboží fyzicky doručeno do skladu, přijímající skladník pomocí přenosného terminálu zahájí příjem zboží identifikací příslušné objednávky
 • přijímající skladník si z WMS systému pomocí přenosného terminálu vyžádá tisk přijmových (zaskladňovacích) etiket na mobilní nebo stacionární tiskárně, pokud je požaduje
 • zboží postupně vykládá, provádí kontrolu snímáním čárových kódů a zaskladňuje na úložná místa, která mu nabízí WMS systém prostřednictvím přenosného terminálu, nebo která si sám určí
 • po dokončení procesu WMS systém předá ERP systému informace o zpracování nákupní objednávky


Vychystání, zabalení a expedice zboží

 • oddělení prodeje společnosti zrealizuje zakázku a vloží do ERP systému prodejní objednávku
 • WMS systém tuto obejdnávku pomocí datového rozhraní načte a připraví ke zpracování
 • vychystávající skladník identifikuje prodejní objednávku a zahájí vychystání
 • WMS systém jej prostřednictvím přenosného terminálu naviguje optimální cestou skladem a postupně vychystává zboží
 • v průběhu vychystání nebo po jeho dokončení probíhá balení do expedičních obalů - WMS systém automaticky tiskne adresní štítky a balicí listy pro jednotlivé expediční obaly
 • připravené a označené expediční pakety skladník pomocí přenosného terminálu expeduje


Inventarizace

 • proces inventury funguje většinou stejně jako v tradičním skladu bez WMS systému, s tím rozdílem, že stavy skladu na jednotlivých úložných místech (nebo stavy skladu jednotlivých druhů zboží) jsou do WMS systému zadávány prostřednictvím přenosného terminálu
 • WMS systém automaticky zjišťuje rozdíly stavu skladu zadaného a očekávaného, běžně umožňuje tyto rozdíly zobrazit a řešit


Další funkce

 • Sady - WMS systém většinou dokáže pracovat se sadami - při požadavku na vyskladnění např. "Jídelní sestavy" vygeneruje požadavek na vyskladnění stolu a čtyř židlí
 • Doplnění, přeskladnění - WMS systém dokáže sledovat, zda je v úložných místech určených pro běžné vychystávání zboží dostatečná zásoba; v případě, že není, dokáže automaticky generovat doporučení na doplnění takových úložných míst
 • EDI, ASN komunikace - WMS systém je většinou otevřený elektronické komunikaci a tedy i EDI (Electronic Document Interchange - elektronická výměna dokumentů) i ASN (Advance Ship Notice - předběžná infromace o dodávce) a další.
 • Tisk štítků a etiket - WMS systém díky "znalosti" skladu a zboží umožňuje a usnadňuje tisk produktových a paletových etiket, adresních štítků, expedičních etiket, etiket k označení úložných míst apod.

 

Detailní informace o procesech ve skladu řízeném systémem K.Motion Warehouse Edge najdete v samostatné sekci Skladové procesy.